AUTOINVETS-PB s.r.o.

Považská Bystrica

Registračné číslo PFA u NBS: 240150
IČO: 51754703