INES Slovakia, s.r.o.

Banská Bystrica

Registračné číslo PFA u NBS: 198260
IČO: 46254803

INES Slovakia, s.r.o.