INEX SK s. r. o.

Banská Bystrica

Registračné číslo PFA u NBS: 210810
IČO: 50085662