Ing. Ivan Korbíni

Borská 1, 841 04 Bratislava, OD Centrum - 1. poschodie

Registračné číslo PFA u NBS: 211490
IČO: 50138227