KONTAKT V PRÍPADE ŠKODY

KONTAKT V PRÍPADE ŠKODY

V prípade vzniku škody, ktorá Vám bola spôsobená alebo ktorú ste spôsobili, je potrebné sa obrátiť  na svojho správcu poistnej zmluvy, ktorý Vám dojednal príslušné poistenie, aby Vám pomohol pri riešení škody s poisťovateľom.

 

V nevyhnutných prípadoch sa môžete obrátiť na centrum likvidácie OK GROUP SLOVAKIA, a. s. mailom na adresu [obfuscate_1_|102|100|103|109|97|99|97|93|100|91|59|107|98|95|113|111|111|107|40|110|103] alebo môžete kontaktovať priamo vedúceho oddelenia likvidácie OK GROUP SLOVAKIA, a. s., Ing. Peter Čecho, +421 949 655 774.