Kukučínova 5
917 01 Trnava

Registračné číslo SFA v NBS: 58446
IČO: 36805017