OK GROUP SLOVAKIA, a. s.

Kapitulská 21
917 01 Trnava

Registračné číslo SFA v NBS: 58446
IČO: 36805017

Mgr. Monika Grellová - generálny riaditeľ