OK HOLDING BULLETIN

Vydavateľ: OK BROKERS s.r.o.

 

Adresa redakcie: Mánesova 3014/16, 612 00 Brno

 

Redakčná rada:

Vladimíra Kubišová

Barbora Vilišová

 

Grafický design: Euro-Agency Publicity Brno s.r.o.

 

Kontakt: [obfuscate_1_|92|112|104|99|93|115|105|104|59|105|102|100|102|100|99|105|104|98|40|94|118]

 

Evidenčné číslo MK ČR: E 23057

OK HOLDING BULLETIN vychádza štvrťročne.

 

Aktuálne číslo:

Titulka_320201

Staršie čísla:

OKHB22020-titulka1  2020_01_OKHB1  Titulka0420191  OKHB_ZS-2019-titulka1  OKHB_32019-titulka1  OKHB_22019-titulka1  

OKHB_12019-titulka1  OKHB_titulka 4/2018  OKHB_ZS_titulní strana1  OKHB_32018-titulka1  OKHB_titulní strana  OK HOLDING Bulletin 1-2018-1_titulka  

1132  2017_Zemědělský speciál  1127