OK HOLDING

Spoločnosť OK GROUP rozšírila v priebehu rokov portfólio ponúkaných služieb o finančné a dotačné poradenstvo, a to formou priamych akvizícii alebo založením nových obchodných spoločností. Na základe dlhoročných skúseností a s cieľom maximálneho využitia synergických efektov vyplývajúcich z partnerstva s OK GROUP a.s. bolo ďalším logickým krokom vytvorenie partnerskej siete združujúcej nezávislých sprostredkovateľov. Všetky tieto majetkovo prepojené spoločnosti dnes tvoria OK HOLDING.

 

OK-HOLDING-schema-2018-08-OK-GROUP-CZ-novy-DOTin

 

Členovia zoskupenia OK HOLDING sú:

OK GROUP a.s.

Stabilná, čisto česká, maklérska spoločnosť v sektore poistenia,  zakladajúci člen a líder zoskupenia OK HOLDING od roku 2011.

OK GROUP SLOVAKIA, a. s.

Sprostredkovateľ poistenia a iných finančných služieb na slovenskom finančnom trhu. Členom zoskupenia OK HOLDING je od roku 2007.

Eurovalley s.r.o.

Česká poisťovacia maklérska spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti risk manažmentu a poistenia pre firmy a ich zamestnancov. Svoje aktivity rozvíja nie len v ČR, ale aj v ďalších krajinách po celom svete. Zameriava sa hlavne na poistenie priemyselných a podnikateľských rizík.

CARE Insurance Broker, a.s.

Sprostredkovateľská spoločnosť, ktorá poskytuje svojim klientom služby vo všetkých sektoroch poistného trhu. 

CLARO s.r.o.

Pôsobí na trhu sprostredkovania finančných služieb už od roku 2004 a ponúka služby v oblasti poistenia podnikateľských rizík, zamestnaneckých programov a finančného poradenstva. Členom zoskupenia OK HOLDING je od roku 2009.

INTERWAY INSURANCE BROKERS, spol. s r. o.

Spoločnosť s dlhodobou pôsobnosťou na sprostredkovateľskom trhu, s pôvodnou špecializáciou na poistenie prepravy, dnes poskytuje komplexné služby v oblasti poistenia podnikateľských rizík. Členom zoskupenia OK HOLDING je od roku 2014.

MEDITO CZ a.s.

Poskytuje sprostredkovanie v oblasti poistenia pre korporátnu aj privátnu klientelu od roku 1999. Členom zoskupenia OK HOLDING je od roku 2013.

OK KLIENT a.s.

Spoločnosť poskytujúca finančno-poradenské služby retailovým aj korporátnym klientom. OK KLIENT tiež poskytuje zázemie samostatne pôsobiacim finančným poradcom, ktorých združuje vo svojej poradenskej sieti. Členom zoskupenia OK HOLDING je od roku 1999.

OK BROKERS s.r.o.

Dcérska spoločnosť - partnerská sieť združujúca nezávislé maklérske spoločnosti. Členom zoskupenia OK HOLDING je od roku 2016.

OK PROFIT a.s.

Investičný poradca a privátny bankár prinášajúci náročným klientom – súkromným osobám, firmám, obciam, cirkvi – komplexné služby v oblasti správy majetku a investícií.

Agroteam CZ s.r.o.

Poradenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na dotácie v oblasti poľnohospodárstva. Svoju pozíciu lídra poľnohospodárskeho poradenstva potvrdzuje nielen objemom a úspešnosťou spracovaných dotačných žiadostí, ale tiež záujmom klientov o komplexné poradenstvo. Členom zoskupenia OK HOLDING je od roku 2015.

DOTin s.r.o.

Odborní poradcovia spoločnosti DOTin pomôžu s identifikáciou investičného zámeru, prípravou žiadosti o dotáciu, administráciou projektu a aj návrhom predfinancovania, a to naprieč celým podnikateľskými odvetvím a aj verejnou správou.

OK GRANT s.r.o.

Spoločnosť poskytujúca kompletné dotačné poradenstvo úzko špecializované na Operačný program Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť (OP PIK). Tento operačný program je primárne zameraný na sektor priemyslu. Členom zoskupenia OK HOLDING je od roku 2016.