OK HOLDING

Spoločnosť OK GROUP rozšírila v priebehu rokov portfólio ponúkaných služieb o finančné a dotačné poradenstvo, a to formou priamych akvizícii alebo založením nových obchodných spoločností. Na základe dlhoročných skúseností a s cieľom maximálneho využitia synergických efektov vyplývajúcich z partnerstva s OK GROUP a.s. bolo ďalším logickým krokom vytvorenie partnerskej siete združujúcej nezávislých sprostredkovateľov. Všetky tieto majetkovo prepojené spoločnosti dnes tvoria OK HOLDING.

OK-HOLDING-schema-2021-01

 

 

Členovia zoskupenia OK HOLDING sú:

OK GROUP a.s.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia pre korporátnych aj privátnych klientov s komplexným rozsahom služieb nielen v rámci Českej republiky. Zakladajúci člen a leader zoskupenia OK HOLDING.

OK GROUP SLOVAKIA, a. s.

Sprostredkovateľ poistenia, úverov, investícií a starobného dôchodkového sporenia na slovenskom finančnom trhu.

CARE Insurance Broker, a.s.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia.

IBS-GROUP S.E.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia.

YSAT PLZEŇ, spol. s r. o.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach súvisiacich so sprostredkovaním poistenia.

CLARO s.r.o.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojím klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia.

INTERWAY INSURANCE BROKERS, spol. s r. o.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia so zameraním na korporátnych klientov.

OK KLIENT a.s.

Spoločnosť poskytujúca finančno-poradenské služby retailovým aj korporátnym klientom. OK KLIENT tiež poskytuje zázemie samostatne pôsobiacim finančným poradcom, ktorých združuje vo svojej poradenskej sieti. Od roku 2011 poskytuje poradcom brokerpoolové služby.

OK BROKERS s.r.o.

Partnerská sieť združujúca nezávislých samostatných sprostredkovateľov. Hlavným cieľom spoločnosti je zaistenie exkluzívnych podmienok nielen pre partnerov samotných, ale aj pre ich klientov. Vďaka silnej a stabilnej pozícii ponúka nadštandardné zázemie a široké obchodné možnosti.

OK PROFIT a.s.

Investičný poradca a privátny bankár prinášajúci náročným klientom – súkromným osobám, firmám, obciam, cirkvám – komplexné služby v oblasti správy majetku a investícií.

Agroteam CZ s.r.o.

Poradenská firma zameraná na dotačné, ekonomické a prevádzkové poradenstvo, primárne pre poľnohospodárske subjekty.

DOTin s.r.o.

Poradenská firma zameraná na dotačné a prevádzkové poradenstvo, a to naprieč podnikateľskými odvetviami aj verejnou správou.

OK GRANT s.r.o.

Poradenská firma zameraná na dotačné poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejný sektor.

OK HOLDING s.r.o.

Spoločnosť poskytujúca účtovné služby vrátane poradenstva pri komplikovaných operáciách a v oblasti nastavovania procesov. Pripravuje komplexný reporting a konsolidáciu v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi IFRS. Ďalej ponúka spracovávanie miezd a personálnej agendy. 

OK REAL ESTATE s.r.o.

Spoločnosť, ktorá sa v rámci OK HOLDING špecializuje na služby v oblasti sprostredkovania predaja a prenájmu nehnuteľností.

 

Všetky zobrazené logá sú ochranné známky spoločností združených v zoskupení OK HOLDING.