Rozšírenie okruhu partnerov

Od októbra 2016 začala spoločnosť OK GROUP SLOVAKIA, a. s., spoluprácu so spoločnosťou ERGO Poisťovňa, a.s.

Zaradením jej produktov do nášho portfólia rozširujeme potenciál v oblasti ponuky poistných produktov.