Čakajovce

Registračné číslo PFA u NBS: 243060
IČO: 44472412