Tomex SK s.r.o.

Štúrovo

Registračné číslo PFA u NBS: 239611
IČO: 51416492