OK GROUP SLOVAKIA, a. s.

Motto: „Stojíme na strane nášho klienta“

Spoločnosť OK GROUP SLOVAKIA, a. s. – významný sprostredkovateľ poistenia a úverov na slovenskom finančnom trhu – bola založená v roku 2007 ako dcérska spoločnosť českej materskej spoločnosti OK GROUP a.s. so sídlom v Brne. OK GROUP a.s. pôsobí na českom maklérskom poistnom trhu od r. 1999. OK GROUP SLOVAKIA, a. s., so sídlom v Bratislave je zastúpená na celom Slovensku prostredníctvom certifikovaných finančných agentov a ich pobočiek – bližšie nájdete v kontaktoch. Od roku 2011 je OK GROUP SLOVAKIA, a. s., členom profesijného zoskupenia OK HOLDING, čím sa rozšírilo jej pôsobenie a možnosť výmeny a dopĺňania si skúseností v oblasti finančného sprostredkovania. Organizačne sme tak docielili, aby spoločnosť mohla svojim klientom ponúknuť komplexné služby na vysokej odbornej úrovni a to na celom území Slovenska a Českej republiky.

OK GROUP SLOVAKIA, a. s., združuje špecialistov s dlhoročnou praxou a odbornými skúsenosťami z oblasti poisťovníctva. Poskytujeme tak klientom komplexný servis v oblasti poistenia majetku, priemyselných, poľnohospodárskych a podnikateľských rizík, v oblasti risk managementu a finančných služieb súvisiacich s poisťovníctvom a finančným poradenstvom. Komplexnosť spektra ponúkaných služieb pre malé, stredné, veľké aj nadnárodné spoločnosti dopĺňajú produkty určené pre občiansky sektor – poistenie rodinných domov, bytov, chát, poistenie domácností, osobných vozidiel, ďalej životné poistenie, cestovné a úrazové poistenie a podľa požiadaviek a potrieb klientov aj ďalšie druhy poistení. Celkový prehľad poistných produktov nájdete tu.

Údaje o spoločnosti :
r. 2007 – vznik OK Group Slovakia, s.r.o.
r. 2010 – vznik OK Group Slovakia a.s.
r. 2011 – člen zoskupenia OK HOLDING
r. 2015 – zmena názvu na OK GROUP SLOVAKIA, a. s.

Registrácia na NBS :
samostatný finančný agent – registračné číslo 58446
podriadení finanční agenti – zoznam nájdete tu

Spolupráca s finančnými inštitúciami:
Spolupracujeme s významnými poisťovateľmi ako aj inými finančnými inštitúciami na slovenskom finančnom trhu (zoznam nájdete tu), u ktorých máme overenú finančnú spoľahlivosť a stabilitu na trhu. Pôsobíme nezávisle od poisťovní, bánk a leasingových spoločností na základe zmlúv o sprostredkovaní s nimi.

Aktuality

Pozvánka na Celoslovenské dni poľa Dvory nad Žitavou

Naša spoločnosť je aj v roku 2016 partnerom celoštátnej prehliadky poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín a výstavy poľnohospodárskej techniky vo Dvoroch nad Žitavou.
viac »

Začiatok spolupráce s DEFEND FINANCE, s.r.o.

V týchto dňoch sme podpísali spoluprácu so spoločnosťou DEFEND FINANCE, s.r.o., členom skupiny DEFEND INSURANCE GROUP, ktorá je coverholderom poistiteľa Lloyd’s of London. viac »

PF 2016

Ďakujeme naším klientom, obchodným partnerom a kolegom za spoluprácu v tomto roku. Želáme pohodové prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom aj profesijnom živote!
viac »