O nás

„Stojíme na strane nášho klienta“

 

Spoločnosť OK GROUP SLOVAKIA, a. s. – významný sprostredkovateľ finančných služieb na slovenskom finančnom trhu – bola založená v roku 2007 ako dcérska spoločnosť českej materskej spoločnosti OK GROUP a.s., ktorá pôsobí na českom maklérskom poistnom trhu od r. 1999. OK GROUP SLOVAKIA, a. s., je zastúpená na celom Slovensku prostredníctvom špičkových, skúsených finančných agentov a ich obchodných miest. Je členom profesijného zoskupenia OK HOLDING, čo umožňuje širšie pôsobenie, možnosť výmeny a dopĺňania si skúseností v oblasti finančného sprostredkovania, v prvom rade však možnosť ponuky komplexných služieb na vysokej  odbornej úrovni  na celom území Slovenskej a Českej republiky.

 

OK GROUP SLOVAKIA, a. s., združuje špecialistov s dlhoročnou praxou a odbornými skúsenosťami z oblasti poisťovníctva a finančných služieb. Poskytujeme klientom komplexný servis v oblasti poistenia majetku, priemyselných, poľnohospodárskych a podnikateľských rizík, v oblasti risk manažmentu, rovnako tak aj v oblasti osobných finančných služieb. Spektrum produktov a služieb, ktoré vieme svojim klientom ponúknuť siaha od portfólia, určeného pre malé, stredné, veľké či nadnárodné spoločnosti po produkty, určené pre občiansky sektor.

Registrácia v NBS

Viac informácií

Registrácia v NBS

samostatný finančný agent – registračné číslo 58446
podriadení finanční agenti – zoznam nájdete tu

Spolupráca s finančnými inštitúciami

Viac informácií

Spolupráca s finančnými inštitúciami

Spolupracujeme s významnými poisťovateľmi ako aj inými finančnými inštitúciami na slovenskom finančnom trhu (zoznam nájdete tu). Naši partneri sú dôveryhodné, finančne stabilné spoločnosti, ktorých renomé je zárukou kvalitných sprostredkovaných služieb. Pôsobíme nezávisle od všetkých finančných spoločností na trhu, na základe zmlúv s nimi vieme nášmu klientovi poskytnúť to najvhodnejšie riešenie pre neho, aký trh ponúka.

Miroslav Pacher

Podpredseda predstavenstva