OK HOLDING

Spoločnosť OK GROUP rozšírila v priebehu rokov portfólio ponúkaných služieb o finančné a dotačné poradenstvo, a to formou priamych akvizícii alebo založením nových obchodných spoločností. Na základe dlhoročných skúseností a s cieľom maximálneho využitia synergických efektov vyplývajúcich z partnerstva s OK GROUP a.s. bolo ďalším logickým krokom vytvorenie partnerskej siete združujúcej nezávislých sprostredkovateľov. Všetky tieto majetkovo prepojené spoločnosti dnes tvoria OK HOLDING.

 

ok-holding

Členovia zoskupenia OK HOLDING

OK GROUP a.s.

Viac informácií

OK GROUP a.s.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia pre korporátnych aj privátnych klientov s komplexným rozsahom služieb nielen v rámci Českej republiky. Zakladajúci člen a leader zoskupenia OK HOLDING.

www.okgroup.cz

OK GROUP SLOVAKIA, a.s.

Viac informácií

OK GROUP SLOVAKIA, a.s.

Sprostredkovateľ poistenia, úverov, investícií a starobného dôchodkového sporenia na slovenskom finančnom trhu.

www.okgroup.sk

CARE Insurance Broker, a.s.

Viac informácií

CARE Insurance Broker, a.s.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia.

www.careinsurance.cz

CLARO s.r.o.

Viac informácií

CLARO s.r.o.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojím klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia.

www.claro-finance.cz

IBS-GROUP S.E.

Viac informácií

IBS-GROUP S.E.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia.

www.ibs-group.cz

INTERWAY INSURANCE BROKERS,
spol. s r.o.

Viac informácií

INTERWAY INSURANCE BROKERS,
spol. s r.o.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia so zameraním na korporátnych klientov.

www.interway.cz

LB Brokers s.r.o.

Viac informácií

LB Brokers s.r.o.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojím klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia.

www.lbbrokers.cz

O & V s.r.o.

Viac informácií

O & V s.r.o.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia so zameraním na korporátnych klientov.

YSAT PLZEŇ,
spol. s r. o.

Viac informácií

YSAT PLZEŇ,
spol. s r. o.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach súvisiacich so sprostredkovaním poistenia.

www.ysat.cz

OK KLIENT a.s.

Viac informácií

OK KLIENT a.s.

Spoločnosť poskytujúca finančno-poradenské služby retailovým aj korporátnym klientom. OK KLIENT tiež poskytuje zázemie samostatne pôsobiacim finančným poradcom, ktorých združuje vo svojej poradenskej sieti. Od roku 2011 poskytuje poradcom brokerpoolové služby.

www.okklient.cz

OK BROKERS s.r.o.

Viac informácií

OK BROKERS s.r.o.

Partnerská sieť združujúca nezávislých samostatných sprostredkovateľov. Hlavným cieľom spoločnosti je zaistenie exkluzívnych podmienok nielen pre partnerov samotných, ale aj pre ich klientov. Vďaka silnej a stabilnej pozícii ponúka nadštandardné zázemie a široké obchodné možnosti.

www.okbrokers.cz

OK PROFIT a.s.

Viac informácií

OK PROFIT a.s.

Investičný poradca a privátny bankár prinášajúci náročným klientom – súkromným osobám, firmám, obciam, cirkvám – komplexné služby v oblasti správy majetku a investícií.

www.okprofit.cz

AGROTEAM CZ s.r.o.

Viac informácií

AGROTEAM CZ s.r.o.

Poradenská firma zameraná na dotačné, ekonomické a prevádzkové poradenstvo, primárne pre poľnohospodárske subjekty.

www.agroteam.cz

OK GRANT s.r.o.

Viac informácií

OK GRANT s.r.o.

Poradenská firma zameraná na dotačné poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejný sektor.

www.okgrant.cz

OK REAL ESTATE s.r.o.

Viac informácií

OK REAL ESTATE s.r.o.

Spoločnosť, ktorá sa v rámci OK HOLDING špecializuje na služby v oblasti sprostredkovania predaja a prenájmu nehnuteľností.

www.okrealestate.cz

OK ECONOMY s.r.o.

Viac informácií

OK ECONOMY s.r.o.

Spoločnosť poskytujúca účtovné služby vrátane spracovania miezd a personálnej agendy.

 

www.okeconomy.cz