Kontakt v prípade škody

Peter Čecho

vedúci oddelenia likvidácie

Kukučínova 5

917 01 Trnava

+421 949 655 774

likvidacia@okgroup.sk