Kontakt

Sídlo spoločnosti

OK GROUP SLOVAKIA a.s.

Kukučínova 5

917 01 Trnava

IČO: 36805017

okgroupslovakia@okgroup.sk

Kontakt v prípade škody

Peter Čecho

vedúci oddelenia likvidácie

Kukučínova 5

917 01 Trnava

+421 949 655 774

likvidacia@okgroup.sk