• povinné zmluvné poistenie
 • havarijné poistenie
 • poistenie čelného skla
Zistite viac
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti podnikateľov a právnických osôb
 • poistenie profesijnej zodpovednosti
 • poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti
Zistite viac
 • poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • poistenie prepravy zásielok
 • poistenie strojov
Zistite viac
 • poistenie plodín
 • poistenie poľnohospodárskych zvierat
 • poistenie lesných porastov
Zistite viac
 • životné poistenie
 • poistenie pre prípad úrazu alebo choroby
 • poistenie majetku občanov
Zistite viac
2.10.2020 by Miroslava Pacherová
Prinášame Vám tohtoročné štvrté vydanie OK HOLDING Bulletinu: v úvodnom rozhovore predstaví významný český podnikateľ Josef Zajíček svoju novú podnikateľskú aktivitu - vlastnú značku hodiniek „BOHEMATIC", v rubrike Z blízka spoznáte aktivity skupiny AUTO UH Pavla Burana a odporúčame tiež rozhovor s Milanom Pavelkom z vinárskej spoločnosti VPS Vinohradníctvo PAVELKA A SYN na strane 20. Taktiež Vám predstavíme nových kolegov v rámci zoskupenia OK HOLDING a ako obvykle Vás oboznámime s aktuálnym dianím v našich holdingových spoločnostiach. Príjemné čítanie :-)
Viac
27.7.2020 by Miroslava Pacherová

V aktuálnom čísle OK HOLDING Bulletinu si môžete prečítať mnoho zaujímavých rozhovorov aj o tom, aké je to začať podnikať v osemnástich s výrobou ručné šitých topánok, aký dopad bude mať COVID-19 na trh s investíciami a hypotekárnymi úvermi, ale i o tom, ako koronakríza ovplyvnila podnikanie našich klientov. 

Viac
20.6.2020 by Miroslava Pacherová

V súvislosti s koronavírusom čelíme ekonomickým zmenám, ktorých dopad sa dá len veľmi ťažko predikovať. Rozhovor nielen o aktuálnej korona kríze s podpredsedom predstavenstva OK GROUP SLOVAKIA, a.s. Miroslavom Pacherom si môžete prečítať nižšie. 

Viac

Kontakty

Centrála

OK GROUP SLOVAKIA, a. s.
Kukučínova 5
917 01 Trnava

IČO: 36805017
reg.: Okresný súd Trnava
sp. zn.: Sa 10735/T

Tel: +421 252 632 506
 

Web: www.okgroup.sk
E-mail: [obfuscate_1_|105|102|99|105|103|116|112|109|103|105|113|93|98|97|96|64|105|102|97|109|107|108|104|45|115|101]

Obchodné zastúpenie

Pre podrobné informácie vyberte názov obchodného zastúpenia

Členovia
OK HOLDING

Samostatný sprostredkovateľ poistenia pre korporátnych aj privátnych klientov s komplexným rozsahom služieb nielen v rámci Českej republiky. Zakladajúci člen a leader zoskupenia OK HOLDING.

Sprostredkovateľ poistenia, úverov, investícií a starobného dôchodkového sporenia na slovenskom finančnom trhu.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci komplexné služby predovšetkým v oblasti risk managementu, verejného obstarávania a poistenia pre korporátnych klientov a verejnú správu. Svoje aktivity rozvíja nielen v ČR, ale aj v ďalších krajinách po celom svete.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia. 

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia. 

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach súvisiacich so sprostredkovaním poistenia.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojím klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia so zameraním na korporátnych klientov.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia so zameraním na podnikateľov.

Spoločnosť poskytujúca finančno-poradenské služby retailovým aj korporátnym klientom. OK KLIENT tiež poskytuje zázemie samostatne pôsobiacim finančným poradcom, ktorých združuje vo svojej poradenskej sieti. Od roku 2011 poskytuje poradcom brokerpoolové služby. 

Partnerská sieť združujúca nezávislých samostatných sprostredkovateľov. Hlavným cieľom spoločnosti je zaistenie exkluzívnych podmienok nielen pre partnerov samotných, ale aj pre ich klientov. Vďaka silnej a stabilnej pozícii ponúka nadštandardné zázemie a široké obchodné možnosti.

Investičný poradca a privátny bankár prinášajúci náročným klientom – súkromným osobám, firmám, obciam, cirkvám – komplexné služby v oblasti správy majetku a investícií.

Poradenská firma zameraná na dotačné, ekonomické a prevádzkové poradenstvo, primárne pre poľnohospodárske subjekty.

Poradenská firma zameraná na dotačné a prevádzkové poradenstvo, a to naprieč podnikateľskými odvetviami aj verejnou správou.

Poradenská firma zameraná na dotačné poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejný sektor.

Spoločnosť poskytujúca účtovné služby vrátane poradenstva pri komplikovaných operáciách a v oblasti nastavovania procesov. Pripravuje komplexný reporting a konsolidáciu v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi IFRS. Ďalej ponúka spracovávanie miezd a personálnej agendy. 

Partneri
OK GROUP SLOVAKIA, a. s.