• povinné zmluvné poistenie
 • havarijné poistenie
 • poistenie čelného skla
Zistite viac
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti podnikateľov a právnických osôb
 • poistenie profesijnej zodpovednosti
 • poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti
Zistite viac
 • poistenie hnuteľných a nehnuteľných vecí
 • poistenie prepravy zásielok
 • poistenie strojov
Zistite viac
 • životné poistenie
 • poistenie pre prípad úrazu alebo choroby
 • poistenie majetku občanov
Zistite viac
 • poistenie plodín
 • poistenie poľnohospodárskych zvierat
 • poistenie lesných porastov
Zistite viac
1.7.2021 by Nikol Stočková

V prvý prázdninový deň predstavujeme nový OK HOLDING BULLETIN. Prijmite pozvanie na návštevu mesta Šumperk v titulnom rozhovore so zástupcom starostu Jakubom Jirglom.

Viac
1.4.2021 by Nikol Stočková

V druhom vydaní OK HOLDING BULLETINU vám prinášame zaujímavý rozhovor s MUDr. Hanou Albrechtovou, riaditeľkou juhomoravskej zdravotníckej záchrannej služby. Dozviete sa, aká je práca záchranára, aké problémy musí vedieť riešiť i čo nové pripravujú.

Viac
18.1.2021 by Marek Slezák

I napriek značne netradičnému predchádzajúcemu roku si naša sesterská spoločnosť OK BROKERS s.r.o. pripísala veľmi dobrý obchodný výsledok. 

Viac

Kontakty

Centrála

OK GROUP SLOVAKIA, a. s.
Kukučínova 5
917 01 Trnava

IČO: 36805017
reg.: Okresný súd Trnava
sp. zn.: Sa 10735/T

Tel: +421 911 845 507
 

Web: www.okgroup.sk


E-mail: [obfuscate_1_|105|102|99|105|103|116|112|109|103|105|113|93|98|97|96|64|105|102|97|109|107|108|104|45|115|101]

Obchodné zastúpenie

Pre podrobné informácie vyberte názov obchodného zastúpenia

Členovia
OK HOLDING

Samostatný sprostredkovateľ poistenia pre korporátnych aj privátnych klientov s komplexným rozsahom služieb nielen v rámci Českej republiky. Zakladajúci člen a leader zoskupenia OK HOLDING.

Sprostredkovateľ poistenia, úverov, investícií a starobného dôchodkového sporenia na slovenskom finančnom trhu.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia. 

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia. 

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojim korporátnym a privátnym klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach súvisiacich so sprostredkovaním poistenia.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci svojím klientom komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia.

Samostatný sprostredkovateľ poistenia poskytujúci komplexné služby vo všetkých oblastiach poistenia so zameraním na korporátnych klientov.

Spoločnosť poskytujúca finančno-poradenské služby retailovým aj korporátnym klientom. OK KLIENT tiež poskytuje zázemie samostatne pôsobiacim finančným poradcom, ktorých združuje vo svojej poradenskej sieti. Od roku 2011 poskytuje poradcom brokerpoolové služby. 

Partnerská sieť združujúca nezávislých samostatných sprostredkovateľov. Hlavným cieľom spoločnosti je zaistenie exkluzívnych podmienok nielen pre partnerov samotných, ale aj pre ich klientov. Vďaka silnej a stabilnej pozícii ponúka nadštandardné zázemie a široké obchodné možnosti.

Investičný poradca a privátny bankár prinášajúci náročným klientom – súkromným osobám, firmám, obciam, cirkvám – komplexné služby v oblasti správy majetku a investícií.

Poradenská firma zameraná na dotačné, ekonomické a prevádzkové poradenstvo, primárne pre poľnohospodárske subjekty.

Poradenská firma zameraná na dotačné a prevádzkové poradenstvo, a to naprieč podnikateľskými odvetviami aj verejnou správou.

Poradenská firma zameraná na dotačné poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejný sektor.

Spoločnosť poskytujúca účtovné služby vrátane poradenstva pri komplikovaných operáciách a v oblasti nastavovania procesov. Pripravuje komplexný reporting a konsolidáciu v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi IFRS. Ďalej ponúka spracovávanie miezd a personálnej agendy. 

Partneri
OK GROUP SLOVAKIA, a. s.