Nový partner v životnom poistení

Spoločnosť OK GROUP SLOVAKIA, a. s., uzavrela zmluvu o spolupráci so spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a. s. V spolupráci v touto poisťovňou dokážeme ponúknuť naším klientom produkty svetového lídra v oblasti životného a úrazového poistenia.