OK HOLDING mení vizuálnu tvár

Po niekoľkomesačných intenzívnych prípravách si Vám dnes dovoľujeme predstaviť novú vizuálnu identitu zoskupenia OK HOLDING i všetkých jeho členských firiem.


Tvorcovia nového vizuálu stáli pred neľahkou úlohou: žiadny decentný facelift, ale celkom nanovo definovať logo ako samotného OK HOLDING, tak i jeho členských firiem. A to tak, aby zodpovedalo dnešnej vizuálnej komunikácii, podporovalo silu a jedinečnosť zoskupenia, prepájalo a zjednocovalo všetky členské firmy.

 

Autorom vizuálnej identity OK HOLDING je Tobiáš Grolich a TWENTYFOURSEVEN Promotions (viac o genéze log sa dozviete v OK HOLDING BULLETINU 3/2022, ktorý práve dnes vychádza).

 

Nová podoba loga i vizuálneho štýlu presne spĺňa naše požiadavky. Vďaka jednotnému grafickému symbolu, vychádzajúceho z písmena "O", zobrazujú jednotlivé logá prepojenosť a synergiu celého zoskupenia, čo navyše podčiarkuje identické farebné poňatie, ktorého základnou farbou je British racing green, a citlivá voľba písma, doplňujúca grafický symbol.

Veríme, že sa Vám nová vizuálna podoba bude páčiť!

https://www.okgroup.sk/media/soubory/preskladane-schema.jpg