PF 2023

Vážení obchodní partneri, ďakujeme Vám za spoluprácu v tomto roku.


Prajeme Vám pevné zdravie, veľa šťastia a rodinnej pohody. Nech sa Vám v nastávajúcom roku splnia všetky pracovné i osobné predsavzatia tak, aby ste o rok mohli konštatovať, že rok 2023 bol pre Vás aj Vašich najbližších šťastný a úspešný.

https://www.okgroup.sk/media/pf2023-elektronicke-dl-sk-logo-okgsk.jpg